Szlaki
Nordic Walking

no images were found

Certyfikowane ścieżki w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie.

TRASA 1
Trasa 1, podobnie jak pozostałe, rozpoczyna się przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, przy dziewiętnastowiecznym dworze wybudowanym przez rodzinę Kurnatowskich. Obecnie znajduje się tutaj siedziba Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Droga początkowo prowadzi przez zabytkową aleję drzew owocowych, później wzdłuż ściany lasu. Przed wejście w głąb lasu napotykamy stary, martwy już dąb – pomnik przyrody. Wielką atrakcję stanowi strome zejście po skarpie rynny jeziora Chalinek. Po zejściu na dół, idąc groblą mijamy porzucone stawy rybne zasilane wodami wysiąkającymi ze skarp i pozostałości fundamentów wodnego młyna. Pomiędzy pniami olszy prześwituje tafla jeziora Chalinek. Na uwagę zasługuje odchodzące prostopadle od skarpy rozcięcie erozyjne- jar. Dalej czeka nas jeszcze przeprawa przez mostek nad strumykiem, mijamy także pokaźnych rozmiarów dąb i buk. Po wyjściu z lasu ponownie wkraczamy na aleję owocową.

TRASA 2
Trasa 2 prowadzi drogami leśnymi z Chalina do miejscowości Kłosowice. Po drodze mamy okazję przekroczyć strugę łączącą jezioro Śremskie i jezioro Putnik. Obszar leśny który przemierzamy usytuowany jest w obrębie środkowej i górnej terasy akumulacyjnej rzeki Warty ocierając się o zatorfione dna dolin jeziornych. Drzewostan jest tutaj bardzo złożony począwszy od fragmentów olszowych przez płaty olszowo jesionowe, dębowe, bukowe, mieszane, po fragmenty typowo borowe z dominacją sosny zwyczajnej. Idąc tym szlakiem warto nieco zboczyć dochodząc do jeziora Putnik.

TRASA 3
Trasa trzecia w dużym stopniu pokrywa się z 2 odbijając jednak w części wschodniej dochodzi do jeziora Moczydło. Na odcinku tym możemy również podziwiać jezioro Głęboczek

TRASA 4
Pętla 4 na początku biegnie tak jak trasa 2 i 3, na wysokości jeziora Głęboczek odbija jednak na wschód i przecinając szosę Sieraków – Kwilcz dochodzi do Góry. Dalej szlak prowadzi pomiędzy Jeziorami Widzno i Bukowieczko a Jeziorem Okienko i Krwawym. Idąc mijamy niewielki kompleks łąk, stawy rybne, oraz imitację drewnianego wiatraka. Tuz przed Przemyślem napotykamy szpaler starych, wierzb i przydrożna kapliczkę z widokiem na śródpolne jabłonie. Schodząc do Śremu mijamy rzędy grusz, naszą uwagę przykuwają dwa wspaniałe dęby rosnące pośród pól. Idąc ze Śremu mijamy stary cmentarz poewangelicki. Dalej wychodząc z lasu dochodzimy do kompleksu stawów rybnych a później wspinamy się w górę do Chalina.

TRASA 5
Trasa ta w miejscowości Góra odbija na północny wschód w stronę jeziora Jaroszewskiego. Tuz za wsią mamy okazję zaobserwować dużą kolonię jaskółki brzegówki zamieszkującą skarpy starej Żwirowni – miejsce to zostało objęte ochroną w formie uŜytku ekologicznego. Idąc dalej mijamy pozostałości starych sadów i dochodzimy do załomu rynny jeziora Jaroszewskiego, skąd rozpościera się wspaniały widok na panoramę jeziora. Skarpy załomu porastają barwne ziołorośla i chwasty polne. Dochodząc do ściany lasu skręcamy w lewo. Przed nami widok na wznoszącą się wysoczyznę z kępą sosnowego lasku na środkowym planie. Wchodząc w głąb lasu ponownie kierujemy się w stronę jez. Jaroszewskiego, idąc prosto mamy okazję, by blisko brzegu jeziora podziwiać największe w tych stronach stanowisko paprotki zwyczajnej. Nieco dalej na uwagę zasługuje mała trawiasta plaża z widokiem na wyspę. Nieco w głębi lasu znajduje się niewielki fragment torfowiska przejściowego z bardzo ciekawą i unikatową roślinnością. Obserwować tam można czermień błotną, mchy torfowce, Żurawinę błotną, modrzewnicę zwyczajną i chyba najciekawszą – rosiczkę okrągłolistną. W maju miejsce to bieli się kwiatostanami wełnianki. Poza tym szlak biegnie po leśnych drogach górnej i środkowej terasy erozyjno-akumulacyjnej Warty. Ubogie piaszczyste gleby porasta tutaj bór sosnowy. Leśny podszyt i runo występują tutaj bardzo skąpo, bardzo obficie natomiast rozwinięta jest warstwa mszysta tworzona głównie przez rokietnik pospolity i bielistke siwą , poprzetykanych szarymi plechami chrobotków. W okresie jesiennym miejsce to obfituje w grzyby.

TRASA 6
Trasa ta obejmuje teren w obrębie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Jest to kompleks obiektów w którym obok wspomnianego już dworu wchodzi budynek bazy noclegowej ośrodka. Na uwagę zasługuje park podworski który w części frontowej został odrestaurowany w charakterze ornamentalnym w pozostałej zaś części utrzymywany jest w układzie krajobrazowym. Na parkowej łące rośnie kasztan jadalny. Drzewo to z uwagi na swoją egzotykę i wiek objęte zostało ochroną w formie pomnika przyrody. Oprócz kasztana pomnikiem przyrody uznany został takŜe platan klonolistny. Na terenie ośrodka znajdują się równieŜ obiekty rekreacyjne i dydaktyczne: wigwam, kuźnia, kolekcja starych maszyn rolniczych i ogród ziołowy. Wewnątrz dworu zwiedzić moŜna ekspozycję przyrodniczą.

Międzychód

Ścieżka wokół  jez. Kuchennego w Międzychodzie.

Ścieżka z Międzychodu do ośrodka turystycznego Mierzyn..

projekt i wykonanie: Master Project