Ekologia

no images were found


Ekologia

EKOLOGIA – Nasze działania

Troska o środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy, przejawia się we wszystkich naszych działaniach. Działalność  Fundacji Olandia prowadzona jest  w duchu wartości społecznych, środowiskowych oraz ekonomicznych.

Dbamy o budowanie trwałych korzyści ekologicznych razem  z  mieszkańcami Krainy 100 Jezior. Skupiamy się głównie na podnoszeniu świadomości ekologicznej, edukowaniu najmłodszych i promowaniu ekologicznego stylu życia.

Przykłady  naszych działań:

  1. Warsztaty „Ekologia w oczach dzieci” – ZDJĘCIA   zakończyły się warsztaty i zajęcia w Olandia, które przy współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu Fundacja     OLANDIA zorganizowała dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu międzychodzkiego w ramach projektu “Ekologia w oczach dzieci”. W projekcie dzieci zapoznały się z problemami ekologicznymi otaczającej nas rzeczywistości. Zadaniem warsztatów było motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy o ekologii, oraz szeroko pojętej edukacji w zakresie tematów spotkania: “Walory Przyrodnicze Wielkopolski”, “Energia na co dzień” “Woda wokół nas”, “Las wokół nas”. Profesjonalne przygotowane w/w tematów budziło duże zainteresowanie i rodziło wiele dociekliwych pytań ze strony dzieci, co w rezultacie dawało zwiększanie ich świadomości na temat ekologii. Podsumowaniem projektu była konferencja w której uczestniczyli: jak zawsze fantastyczny Witold Marciniak, Dyrektor Zespołu Obsługi i Administracji Oświaty w Międzychodzie Pani Grażyna Marcinkowska, Dyrektor Szkoły w Kamionnie Pani Jolanta Klawe, Dyrektor szkoły podstawowej nr 1 Pani Mirosława Hanyżkiwicz oraz dyrektor Zespołu Szkół w Kwilczu Pan Jacek Rosiak a także Dorota Mamet – koordynator projektu, Olaf Makiewicz – założyciel Fundacji, Iza Makiewicz, oraz liczne grono nauczycielskie. Dziękujemy także opiekunom poszczególnych klas a także Centrum Edukacji Przyrodniczej Chalin, oraz firmię ZUO Clean City Mnichy. Szczególnie podziękowania należą się Dorocie Mamet za fantastyczną organizację! W nagrodę za przepiękne wykonane prace oraz czynny udział w zajęciach, dzieci pojechały na integracyjną wycieczkę do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

  2. Ścieżka edukacyjna w Olandii – Budowa ścieżki edukacyjnej i punktu dydaktycznego o nazwie: OCHRONA BOGACTWA FAUNY I FLORY OLENDERSKIEJ KRAINY 100 JEZIOR” w Prusimiu współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach umowy dotacji numer 456/U/400/641  z dnia 14.12.2016 roku.Przedsięwzięcie  pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej i punktu dydaktycznego o nazwie: „OCHRONA BOGACTWA FAUNY I FLORY OLENDERSKIEJ KRAINY 100 JEZIOR” w Prusimiu współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem naszego przedsięwzięcia było ukazanie bogactwa fauny i flory przyległego obszaru Natura 2000 oraz propagowanie czynnego włączania się obecnych na ścieżce i w punkcie dydaktycznym osób do ochrony tego bogactwa i pozostałej przyrody oraz czynnego uczestnictwa w jej ochronie i pomnażaniu.  

  3. Liczne warsztaty odbywające się w całym powiecie Międzychodzkim. Warsztaty odbywają się w ramach różnych projektów i edukują dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorów. Integrują lokalne społeczeństwo tylko w ubiegłym roku udało nam się zorganizować 250 spotkań, warsztatów, szkoleń dla mieszkańców powiatu Międzychodzkiego, Wielkopolski oraz całej Polski.  

  4. Promowanie obszaru N2000 Puszcza Notecka w Krainie 100 Jezior.

  5. Promowanie ekologicznego transportu – CARPORT

  6. Promowanie żywności slow food 

  7. Organizacja eventów o tematyce ekologicznej – Konferencja  w ramach projektu “Ekolandia” ZDJĘCIA

  8. Realizacja projektów ekologicznych – projekt “Ekolandia”

  9. Konkursy edukacyjne, plastyczne.

  10. Stymulowanie zielonego rozwoju regionu.


projekt i wykonanie: Master Project